terapia grupowa dla współuzależnionych – DDA

Program skierowany jest dla osób współuzależnionych oraz z syndromem DDA.
Sesje odbywają się raz w tygodniu, w wymiarze 3 godzin, grupa liczy max 12 os. (liczba miejsc ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń) koszt sesji trzygodzinnej 65 zł. Psychoterapia grupowa prowadzona jest w konwencji Gestalt, bazuje na osobistych zasobach umożliwiających zaspakajanie potrzeb. Proces psychoterapii łączy elementy terapii ciałem, emocji i umysłu. Obejmuję pracę na osobistych problemach doświadczanych w życiu przez uczestników grupy Wszelkie zakłócenia i trudności to utrwalone schematy mechanizmy, które powstały w przeszłości pod wpływem trudnych doświadczeń i emocji, a teraz stosowane są nieświadomie i automatycznie wpływając destrukcyjnie na życie. Poszerzenie świadomości jest pierwszym krokiem w szukaniu możliwości zmiany. Świadomość własnych potrzeb, swoich ograniczeń i możliwości w procesie grupowym daje możliwość dokonania wglądu, wpływu na siebie oraz pracy nad zmianą własnego funkcjonowania i urzeczywistnienia pragnień i dążeń. Wykorzystując potencjał mikroświat grupy, bezpieczne warunki oraz doświadczenie trenerów, możesz rozwiązać problemy z przeszłości w TU i TERAZ