grupowa terapia uzależnień

Program terapii skierowany jest dla osób uzależnionych.
Sesje odbywają się raz w tygodniu w wymiarze 3 godzin, grupa liczy max 12 os. (liczba miejsc ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń) koszt jednej sesji trzygodzinnej 65 zł (pomnożony o ilość tygodni w danym miesiącu). Program prowadzony jest w nurcie Gestalt, koncentrujemy się na poszukiwaniu przyczyn i funkcji nadużywania substancji psychoaktywnych w życiu klienta. Pomoc psychologiczna obejmuje poszukiwanie rozwiązań zapewniających wolność od nałogu i umożliwiających satysfakcjonujące życie.
Proces grupowy zapewnia najbardziej optymalne warunki do pracy nad własną zmianą i uzyskania komfortu życia w wolności i szczęściu. Psychoterapia oparta jest na: poszerzeniu świadomości:; dokonaniu wglądów,; wprowadzeniu zmiany istniejących mechanizmów; wyrażeniu uczuć; zintegrowaniu – ciała, emocji, umysłu; odkryciu i własnych potrzeb i pragnień; nabycie kompetencji psychologicznych; szukaniu satysfakcjonujących rozwiązań bez potrzeby tkwienia w nałogu

 

W ramach terapii otrzymujesz:
• diagnozę psychoterapeutyczną
• pomoc psychologiczną w obszarze emocji, ciała i umysłu
• psychoedukację
• trening redukcji stresu