o nas

Stworzyliśmy „Relację”, aby moc towarzyszyć Tobie w poszukiwaniu rozwiązań, konstruktywnych zmian, które pomogą lepiej radzić sobie z trudnościami w relacjach z innymi, oraz samym sobą. Pracujemy w nurcie w różnych nurtach terapeutycznych, szczególnie humanistyczno-egzystencjalnym (Gestalt), szacunek dla drugiego człowieka jest podstawą naszej pracy. Uważamy, iż każdy posiada w sobie naturalne zasoby do rozwoju, do przezwyciężania kryzysów. Terapeuta organizuje odpowiednie warunki, by człowiek mógł odkryć te zasoby i nauczył się z nich korzystać. Podążanie za Klientem w przeżywaniu emocji, odkrywaniu jego ważnych zdarzeń życiowych jest bazą do szukania zmian w obecnej sytuacji życiowej osoby.